institutul prezentului

Povestește-ne despre galeria institutul prezentului.

IP — Institutul Prezentului este o platformă de cercetare și resurse artistice în domeniul culturii vizuale și performative. Centrat pe artiști și istoriile lor personale, pe experienţe determinate temporal și forme de (auto)arhivare, Institutul examinează diverse practici și situaţii din trecutul recent pînă în prezent din perspectivă transnaţională și transculturală. Urmărind consemnarea unor fapte și evenimente, obiecte și situaţii artistice care au definit istoria artelor vizuale și performative din România începînd cu sfîrșitul anilor 1960 și pînă în prezent, IP își propune o abordare sistematică, deși non-lineară. Institutul urmărește o mutaţie a perspectivei de citire a vocabularului vizual și performativ al artiștilor, din interiorul contextului care l-a generat, în vederea aducerii în prim plan a practicilor de producţie, a raporturilor transnaţionale și istoriilor reprimate sau rămase invizibile. Lansat în 2017 de Ștefania Ferchedău și Alina Șerban la București, Institutul Prezentului aduce împreună profesioniști din domeniul culturii vizuale și performative care împărtășesc aceeași viziune și referinţe, același interes pentru munca de cercetare, urmărind un schimb structurat, imaginativ și participativ între diversele discipline și comunităţi artistice. Images: 1 & 2 Cristian Raduta la IP - Acesta nu Este un Spatiu 3 & 4 Ana Maria Micu la IP - Acesta nu Este un Spatiu

Ce expoziții urmează să aibă loc la galerie?

Fără informații